Předkové po krajině, krvi a zvycích je souhrn příběhů, zamyšlení a popisů zajímavých míst, které mají spojitost s našimi pradědečky a prababičkami již od nejstarších dob. Tento souhrn popisuje stopy ukryté v krajině (archeologické „kultury“), naší krvi a bájeslovných představách s odkazy a poučeními pro dnešní dobu.

Elektronický rukopis* Předkové po krajině, krvi a zvycích, který vznikl podle záznamů v deníku, z úvodu a z knih Příběhy lidí z Beovinidis, Kmen bohů, Ladovid z Hor a Příběhy Vindů, je možné stáhnout v PDF zde:

PDF: Předkové po krajině, krvi a zvycích (PDF)


Rukopis je součástí a dodatečným vysvětlením ke knize Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do pohanských představ a zvyků našich pradědečků a prababiček), která je k dispozici s dalšími informacemi zde: https://www.vindove.cz/premysl-elektronicky-rukopis/

Zdroje: Dále se můžete podívat na citáty z knih a kronik a na doporučené knihy.

Jak zamyšlení a příběhy ve sbírce vnímat, si můžete přečíst zde: Jak vnímat příběhy.
Pro další čtení o zvycích viz stránka Zvyky a promluvy.
Další zajímavé pojednání viz Stopy Keltů u našich předků.

Obsah:

Úvod
V hlubokém lese
Zrození
Dětství
Cesta do neznáma
Na blatech
Smíření v šílenství
Slunce, pluh a Líska
Vojsko jezera
Nečekané přepadení
Odplata
Voj srdce světa
Znovu v hlubokém lese
Bylo, nebylo
Poznámky


Sledujte stránku Vindové na Facebooku!

[efb_likebox fanpage_url=“597697370418715″ box_width=“800″ box_height=“300″ responsive=“1″ show_faces=“1″ show_stream=“1″ hide_cover=“0″ small_header=“1″ hide_cta=“1″ locale=“cs_CZ“]

Nejnovější články, příběhy a zamyšlení o přírodě a předcích.


*Elektronický rukopis je pod ochranou autorského práva a slouží pouze pro osobní použití. Rukopis a všechny jeho součásti (obsah) je zakázáno jakkoli šířit. Všechna práva jsou vyhrazena.

Autor: Přemysl Lúa Černý
Vydal autor jako elektronický rukopis,
2018, Lidice, Česká republika,
info@vindove.cz

Vrátit se zpět na hlavní stránku.