Jedním z mých neuskutečněných nápadů bylo převyprávět původní irské příběhy, které se porůznu zachovaly v mnohých středověkých opisech a básních. Nicméně když jsem si těmito příběhy procházel, uvědomil jsem si, že jsou místně i časově příliš vzdálené a jejich poučky a narážky na tehdejší společenské dění by dnes nedávaly úplný smysl. Proto jsem se také rozhodl napsat vlastní příběh z našeho prostředí, který by na jednu stranu popsal lidové zvyky, historické události a uvedl některé obrazy z každodenního života raného středověku, na stranu druhou by byl stejně jako sny hlavní hrdinky ovlivněn přítomností, současným přírodním poznáním a poučkami, které by nás v dnešní době dokázaly inspirovat k větší úctě ke krajině, k lesům, i k samotným předkům. Záleží jen na vás a na vašem nezávazném zájmu, jestli povídka Zlaté srdce vyjde v knižní podobě. Svůj zájem můžete odeslat zde: https://www.vindove.cz/zlate-srdce/


Autor obrázku: Václav Březina