„Dále se mezi českými exemply vyskytují téměř všecky mezinárodní pohádkové typy; z jejich poměru k počtu všech našich exempel pak vyplývá, že právě jejich frekvence byla v českém podání několikanásobně větší než v evropském průměru. Při vší opatrnosti to tuším dovoluje předpokládat, že české prostředí výrazně preferovalo příběhy ne-li přímo pohádkové, tedy aspoň syžetově dobře zvládnuté a poutavě vyprávěné, což jsou vlastnosti, jichž namnoze postrádají memoráty.“ – Nejstarší české pohádky, Karel Dvořák

Jak příběhy vnímat si můžete přečíst zde: Jak vnímat příběhy.

Úvodní báseň (začátek)
Úvod

Naučné příběhy

O UČENÍCH ZVÍŘAT
Jídlo neutíká
Lesní ptáček zpěváček
Liška a Zajíc
Sojka krade Veverce oříšky

O KOLOBĚHU
Dva sousedé
Boj o vládu nad kolem času
Pravá láska
Zlodějský trpaslík

O PORUŠENÍ PŘIROZENOSTI
Vrána, co se spletla
Stvořený jedlík
Velký lump
Zlá macecha

O NEÚCTĚ K SILÁM
Léčitel všeho
Bouřka a Zmije
Vlčí pastýř
Dům v horách

O SÍLE A ČISTOTĚ
Vrbová píšťalka
Krev a křemen
Dívka ve věži
Jelen v záři Měsíce

O NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH
Pelyněk
Kopřiva
Třezalka
Sporýš

Poznávací příběhy

O VĚCECH MILOSTNÝCH
Mluvící chuj
Hrátky lesů vladyky
Zpívání radosti
Krása vztahů (Stadova vsuvka)

O SPOJENCÍCH A CESTOVÁNÍ MEZI SVĚTY
Rada tří bratrů
Živá a mrtvá voda
Vlčí pomoc
Hodný stařeček

O NAŠEM SVĚTĚ
Hrdina Svízlík
Had pomocníček
Kouzelná studánka
Únos

O UDÁLOSTECH MINULÝCH
Lípa a Přemysl
Kruté časy
Dívky s ohněm v srdci
Slib Bílé a Červené řeky

Vážné příběhy

Vy, bohové, kteří proměňujete, kteří všem věcem jiný tvar dáváte, jak se vám zlíbí, prosím, žádám vás o vnuknutí! Pohybujte mými prsty, vložte do nich slova, abych správnými obrazy popsal, co bylo na počátku světa.
(variace na Ovidiův úvod k Proměnám)

POČÁTEK BYTÍ
O těch jiných
O povodni
O rodu a účelu
O třech bratrech
O spojení dvou

POČÁTEK BYTOSTÍ
Různé světy Přírody
Kameny, stromy a Květena
Zvířátka a jejich zástupci
Víly a trpaslíci

MEZI SVĚTY
Strážci světů
Pravda, Křivda a měniči
Bytosti z mezisvěta
Veliká bitva

PŘÍCHOD LIDSTVA
Zrození lidstva
Vindové
Sluneční Kohout
Pomoc zvířat a rostlin
Víly a lidé

VIDOVÉ
Lidé síly
Léčitelé, vyháněči a bojovníci
Křísníci a kováři
Lovci a pastýři

Příloha A: Poznámky k některým příběhům
Příloha B: Nejznámější jména některých bohů ve staré vindštině

K dalšímu čtení

Přemysl – vladyka dávných dob
Promluvy s bohy