V zelené podzemní říši jest jezírko čisté,
u tohoto jezírka rostou Lísky zelené,
u kořenů těchto Lísek žije bílý had,
který však nezná teplo ani chlad.

Každé ráno vyleze a oříšek jeden sní,
každý tento oříšek o moudrosti veliké ví,
z jedné Lísky pak padají oříšky Vindů,
které ukrývají příběhy dávných časů.

Za jednoho večera ke mně bílý had přišel,
a o moudrosti z těchto oříšků mi pověděl,
mnohé příběhy jsem si z dětství pamatoval,
jiné jsem poprvé s otevřenou myslí poznal.

– Stadovid z Hor

Zpět na obsah