I v Praze lze najít přírodní zajímavosti s nádechem dávné minulosti. Například mnohé pražské studánky nekončí pouze ve stokách, ale vyvěrají na povrch v místech, kde byste to nejméně čekali. Zajímavé jsou také památné a významné stromy, které jsou pochopitelně chráněné. Kromě toho existuje v Praze i několik přírodních rezervací. Jednou z nich je Prokopské údolí, kde učinil mnohé nálezy světově proslulý paleontolog Joachim Barrande (11. 8. 1799 – 5. 10. 1883). I když je celá oblast hluboce zasažena lidskou činností, výjimku potvrzující pravidlo představuje například Dalejský háj, kde se zachovaly původní a přírodě blízké druhy habrových, bikových a šipákových doubrav spolu s lipovými javořinami na svazích. Do údolí shlíží i pravěké Butovické hradiště, které bylo využito i v raném středověku našimi slovanskými předky. Je pravděpodobné, že některá z pravěkých kultur může za místní rozšíření Šalvěje hajní, kterou využívala jako léčivou rostlinu. Stopy vzájemného vlivu krajiny a předků lze zkrátka spatřit téměř všude – stačí se jen pozorně dívat.