Protože v dnešní češtině nejsou přesná synonyma k těmto slovům. 🙂

Vid – přibližně „pán“, ale také „vládce, vítěz“ (v prvním pádě se čte Vid stejně jako Vit; podobně jako plot a plod)
lada – přibližně „dívka, paní“; příbuzné s ladná, soulad, lad (pořádek)

Například Mocný Vid a Života Lada

Vid se píše s velkým písmenem, protože se takové označení musí zasloužit. U lady stačí přijetí.
Vid se vyskytuje i v řeči předků jako Wid, například ve jméně Margewid (příbuzné s dnešním Meredith).


Pro objasnění způsobu myšlení Vindů a pro snazší hledání v textu těm, kteří by se chtěli zabývat řečí znamení, jsem se (na těchto stránkách) rozhodl rebelsky upravit pravidla pro zápis velkých písmen. K těm současným přidávám:

  • konečná jména bytostí Přírody (názvy skupin jako ptáčci, zvířata, atd. s malým, ale třeba Káně, Kos, atd. s velkým, protože například existuje jedna „pra-síla Kosa“, ke které mají přístup všichni Kosové) X napodobeniny (mechanická včela s malým písmenem)
  • všechny nebeské předměty (Slunce, Měsíc, Nebe, Obloha, Hvězdy, atd.)
  • jedinečné a mocné bytosti (Příroda, Země X země (ve smyslu stát), atd.) včetně vindských jmen bohů Přírody a jejich hlavních projevů (Květena, Vítr, atd.)
  • jména jednotlivých bytostí a míst (většinou jen s velkým prvním počátečním písmenem, výjimkou je Země Jablek, protože se zdůrazňuje rozdíl od běžných jablek; jména říší s malým, protože se jedná jen o skupiny světů)
  • jména národů a označení (Vid)