S Přírodou buď spojený,
s krajinou plnou stromů, zvěře,
znáš ji, dětstvím naučený
hledat plody v své důvěře.

Stejně tak i s lidem, s předky,
na posvátných místech pak,
v minulosti mít kořeny,
do budoucna vyjít tak.

Lákal tě i trochu výzkum,
nechtěls být jedním dělníkem,
s počítačem jít k remízkům
chtěls – snad na bezpečnost být odborníkem.

Bohové jsou stále tady,
v tváři dneška, lidu, krajiny,
pros je, nech je dát ti rady,
běž snem domku, dívčiny.

Tak hned najdeš stromů sady,
duše netrpí pak hlady.