Vyrazili do svaté země zabrat zpět svou vlast,
meče v rukou, kříž na hrudi, odmítali slast,
ale to jim nestačilo, chtěli zničit i nás.
Vévodové, šlechta, papež zpečetili osud náš:
„Vindové jsou jen barbaři, co sedí na zdrojích přírodních.
Vyhlasme teď Wendenkreuzzug, započněme Ostsiedlung!“

Co to slyším v dáli výt?
To žádný Vlk nemohl být.
Mocný Vid si meč již brousí,
všechny nás ochrání a sjednotí.

Vévoda si slovo bere: „Vindské lesy vypalme.
Říše je přec přelidněná, pozemky potřebujem.
Desátky nám budou platit. Co říkáte, svatý otče?“
„Spasme jejich bídné duše, vždyť je to boží vůle.
Pokud budou obětovat, dál obřady podnikat,
církvi majetek připadne. Plácneme si, pánové?“

Co to slyším v dáli výt?
To žádný Vlk nemohl být.
Mocný Vid si meč již brousí,
všechny nás ochrání a sjednotí.

My Vindové jsme stateční v boji v lese i na poli.
Sjednotí nás hrdina Neklid, proti kříži obrátí.
Muži, ženy, povstaneme. Všechny jedy odrazíme!

Co to slyším v dáli výt?
To žádný Vlk nemohl být.
Mocný Vid si meč již brousí,
všechny nás ochrání a sjednotí.

Against the Cross

They set off for the holy land to take their homeland back,
swords in hands, the cross on the chest, they had been refusing pleasure,
but it was not enough for them, they wanted to destroy even us.
Dukes, nobles, the pope sealed our fate:
“Winds are just barbarians, who sit on natural resources.
Let us now announce the Wendenkreuzzug, let us begin the Ostsiedlung!”

What do I hear howling in the distance?
It could be no Wolf.
Mighty Wid is already sharpening his sword,
he will protect and unite us all.

The duke starts speaking: “We will burn windish forests down.
The empire is after all overpopulated, we need their land.
They will pay tithes to us. What do you say, holy father?”
“Let us save their wicked souls, after all it is god’s will.
If they keep sacrificing, further performing rituals,
the church will acquire their property. Do we have a deal, gentlemen?”

What do I hear howling in the distance?
It could be no Wolf.
Mighty Wid is already sharpening his sword,
he will protect and unite us all.

We, Winds, are brave both in forest and field battle.
Hero Restlessness will unite us, he will turn us against the cross.
Men, women, we will rise. We will repel all poisons!

What do I hear howling in the distance?
It could be no Wolf.
Mighty Wid is already sharpening his sword,
he will protect and unite us all.