Myslíte, že je možné se pouhým pobytem a následným spánkem na posvátném místě uprostřed divoké Přírody setkat s bytostmi, které na onom místě mají bránu do jiných světů? Pokud ano, chtěli byste to zkusit? Avšak dejte si pozor na to, že to většinou nemusí dopadnout podle vašich představ. 😉
 
„Cú Chulaind pokračoval v chůzi, dokud si nesedl a neopřel si záda o kámen; byl naštvaný, ale pak ho přeci jen přemohl spánek. Zatímco spal, uviděl přicházet dvě ženy: jedna měla na sobě zelený plášť a ta druhá plášť purpurový, pětkrát přeložený, načež se ta v tom zeleném na něj usmála a začala ho mlátit bičem. Ta druhá žena se pak přiblížila a taktéž se usmála, načež ho stejným způsobem udeřila. Obě ho tak dlouho mlátily, že v něm sotva zůstal nějaký život. Pak odešly. Ulaidští zpozorovali stav, ve kterém se nacházel, a pokusili se ho probudit. Avšak Fergus řekl: ‚Ne! Nerušte ho – je to vidění.‘ Pak se Cú Chulaind vzbudil. ‚Kdo ti to udělal?‘ zeptali se Ulaidští, ale on byl neschopný slova. Ihned poté byl uložen do lůžka v An Téte Brecc, kde zůstal celý rok bez toho, aniž by k někomu promluvil.“ – Serglige Con Culainn neboli „Nemoc Cú Chulainda“, nejstarší rukopis z 12. století, součást Ulster Cycle
 
 
Obrázek od: Sophie Gengembre Anderson