Slunce mocně září, sluneční Dárce přichází
s mocnou ohnivou silou, nepřemožitelnou.

Obilí je zlaté, životem prostoupené
a mocnou ohnivou silou, léčivou a pevnou.

Už víme, kterým směrem jdem,
je to za slunečním Dárcem,
za Videm a Živou Ladou!
Za Videm a Živou Ladou!

Dárce je šikovný, v řemeslech všech je zběhlý,
ukazuje nám cestu, zrání a pravdu.

Jdeme za ním do země, kde nevládne zlé plémě,
je to Země Jablek – zlatých, nesmrtelných.

Už víme, kterým směrem jdem,
je to za slunečním Dárcem,
za Videm a Živou Ladou!
Za Videm a Živou Ladou!

Bouřný Otec se dívá, Matka Země poslouchá,
v koloběhu je Pravda, Slunce a Květena.

Slunce mocně září, Vítr nás jemně hladí,
duchem Přírody protknutý, krásou oděný.

Už víme, kterým směrem jdem,
je to za slunečním Dárcem,
za Videm a Živou Ladou!
Za Videm a Živou Ladou!

Už víme, kterým směrem jdem,
je to za slunečním Dárcem,
za Videm a Živou Ladou!
Za Videm a Živou Ladou!

The Sun Giver

The Sun is powerfully shining, the Sun Giver is coming
with mighty fire power, invincible one.

The grain is golden, permeated with life
and with mighty fire power, healing and firm one.

Now we know in which way we are going,
it follows the Sun Giver,
Wid and Lada of Life!
Wid and Lada of Life!

The Giver is skilled, in all crafts he is proficient,
he shows us the way, the maturation and the truth.

We are following him to the land where no evil clan rules,
it is the Land of Apples – golden, immortal ones.

Now we know in which way we are going,
it follows the Sun Giver,
Wid and Lada of Life!
Wid and Lada of Life!

The Stormy Father is watching, the Mother Earth is listening,
in the spinning wheel there is the Truth, the Sun and the Flora.

The Sun is powerfully shining, the Wind is gently fondling us,
with the spirit of Nature it is larded and it is robed in beauty.

Now we know in which way we are going,
it follows the Sun Giver,
Wid and Lada of Life!
Wid and Lada of Life!

Now we know in which way we are going,
it follows the Sun Giver,
Wid and Lada of Life!
Wid and Lada of Life!