„Venuše vskutku řídí celý svět, a to zaslouženě. Spravuje říši nepodřízenou žádnému bohu. Dává zákony Nebesům, Zemi a svým rodným vlnám – skrze svou vůli zachovává živočišné a rostlinné druhy. Stvořila veškeré bohy (byl by to dlouhý úkol je vyjmenovat), dala plodinám a stromům jejich příčiny, dohromady svedla surová lidská srdce a naučila je spojení s jejich druhem. Co vytváří celé ptačí plémě, když ne lákavé potěšení? Ani dobytek by se nepářil bez lahodné lásky. Prudký Beran užívá svých rohů k souboji s nepřítelem, ale dává si velký pozor, aby nezranil čelo milované Ovce. Býk, před nímž se třesou lesy a vřesoviště, odkládá svou prudkost a Jalovičku následuje pokojně. Ta samá síla zachovává vše, co žije pod širým mořem, a naplňuje vodstva nespočtem ryb. Ona byla tou první, která odnaučila lidstvo divokým zvykům. Od ní pochází uspořádaný slušný život a čistá péče o sebe sama. Říká se, že milenec byl tím prvním, kdo zazpíval bezesnou píseň před zavřenými dveřmi, když mu byla noc odepřena. Výmluvností bylo možné získat tvrdošíjnou dívku, což každý činil. Skrze ni bylo tisíc umění uvedeno v pohyb, aby pak dychtivostí potěšit bylo objeveno mnoho věcí, které předtím bývaly skryty.“ – Fasti/Kalendář (duben), Publius Ovidius Naso, kolem roku 8 n. l.

Autor obrázku: Alexandre Cabanel