Obrázek zachycuje bitvu u Chlumce (1126), kdy kníže Soběslav porazil německého krále Lothara III. Mezi poraženými byl i pozdější braniborský markrabě Albrecht I. Medvěd, který ovládl území kmene Stodoranů a zúčastnil se křížové výpravy proti Polabským Slovanům (Wendenkreuzzug).

„Dobrý svój jazyk plodí, nevěrný o svém jazyku nerodí. Země jest máti každého, ktož jiej nepřeje, nejmám j’ho za šlechetného.“ – kníže Soběslav (1090 – 14. 2. 1140) k Němcům, Kronika tak řečeného Dalimila, počátek 14. století

Autor obrázku: Adolf Liebscher