„Byla noc, byla hluboká, Měsíček svítil z vysoka. A ticho, pusto v dědině, Vítr burácel jedině. A on tu napřed – skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Psi houfem ve vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili; a vyli, vyli divnou věc: žetě nablízku umrlec!“ – Svatební košile, Kytice, Karel Jaromír Erben