Úplněk lovců už přichází, nádech podivna teď nás děsí.
Kdo to je tam v dáli před námi? Co to je za divné stvoření?

Černý Leši, zastav tu divokou spoušť.
Prosím ochraňuj Zemi, ať malého Hrdinu porodí.

Leši Lovec už na nás volá: „Pomozte mi sbírat semínka má.
Já jsem ten, kdo je pak uschová v zelené říši podzemní.“

Černý Leši, zastav tu divokou spoušť.
Prosím ochraňuj Zemi, ať malého Hrdinu porodí.

Úplněk lovců se na nás dívá, Leši si Zelený Pastýř říká.
„Smrt, život a osud jsou v rukou mých, běžte své předky pozdravit!“

Černý Leši, zastav tu divokou spoušť.
Prosím ochraňuj Zemi, ať malého Hrdinu porodí.

Černý Leši, zastav tu divokou spoušť.
Prosím ochraňuj Zemi, ať malého Hrdinu porodí.

The Hunter’s Moon

The Hunter’s Moon is just arriving, the tinge of strangeness is frightening us now.
Who is there in front of us in the distance? What kind of strange creation it is?

Black Leshy, stop that wild havoc.
Please, protect the Earth, so she may give birth to the young Hero.

Leshy the Hunter is just calling at us: “Help me to gather my seeds.
I am the one who is going to hide them then in the green underground realm.”

Black Leshy, stop that wild havoc.
Please, protect the Earth, so she may give birth to the young Hero.

The Hunter’s Moon is looking at us, Leshy calls himself the Green Shepherd.
“Death, life and destiny is in my hands, go greet your ancestors!”

Black Leshy, stop that wild havoc.
Please, protect the Earth, so she may give birth to the young Hero.

Black Leshy, stop that wild havoc.
Please, protect the Earth, so she may give birth to the young Hero.