Upřímné poznání Přírody, které se mění spolu s tím, jak se naše znalosti rozšiřují, které neustane v předsudcích a je ochotné každým dnem rozumově i pocitově oceňovat krásu všech těch lesů, hor a potoků, jež nás obklopují, je jednou z nejcennějších životních zkušeností, které můžeme mít. Neboť my jsme Příroda, která poznává sama sebe.

„Nemá ni téhož vzhledu nic na světě: obnovitelka věcí, Příroda, v nový vždy tvar dřívější mění. Nic pak nepřijde nazmar, ó, věřte mi, na celém světě, vše se jen střídá a přetváří vzhled. My díme, že vzniká něco, když jiným to začíná být, než bylo; že hyne, jestliže přestává býti to týmž. Snad přejde cos onam, ono pak opět tam, však celek zůstává stejný. Zajisté netrvá nic, jak soudím, o témže vzhledu dlouho.“ – Pýthagorás, Proměny (XV. kniha), Publius Ovidius Naso


Autor obrázku: Peder Mørk Mønsted