„Dole před vstupem do druhého lesa se nacházelo plno šípkových keřů, kolem nichž postávaly lesní jabloně, hrušně a slivoně. Na pravé straně pak stály rozložité lísky, které ohraničovaly nenápadnou stezku, jež poslušně následovala tok místního potoka. Na první pohled vypadala udusaně a poměrně používaně. Radoslava se vrátila pohledem zpět do svého nejbližšího okolí. Přímo vedle ní se nalevo u lesa rozkládala keři oddělená políčka, v nichž se byliny proplétaly s pšenicí jednozrnkou, prosem, žitem, čočkou a hrachem, aby se všechny vzájemně podporovaly v růstu. Byliny i plodiny byly voleny tak, aby každá svými kořeny čerpala jen určité patro půdy.“ – Cesta za měsíčním svitem, Zlaté srdce, Přemysl Lúa Černý

Podpořte svým zájmem vydání knihy o krajině a předcích! Více informací o knize a jak zájem projevit najdete zde: https://www.vindove.cz/zlate-srdce/ Pokud projevíte nezávazný zájem pomocí formuláře uvedeného na stránkách, dostanete možnost získat autorské věnování a 10% slevu v případě, že si později knihu přes tyto webové stránky objednáte.

Autor obrázku: Julius Theodor Gruss