„Obraz se proměnil. Radoslava najednou stála uprostřed zarostlých bažin, v nichž umírali vojáci. Spatřila hnědovlasého Vladovoju, jak se s rákosovou trubičkou v ústech vynořil ze zaplavených vod a nožem sekal své nepřátele. Císař stál uprostřed svých vojáků, kteří byli padli do nastražené léčky. Jeho srdce zaplavila zoufalost. ‚Bohové s tebou, císaři,‘ promluvil zničehonic známý hlas. Císař se otočil. Před ním stál Kniva, který se tu byl najednou objevil jako nějaký jedovatý had. V jeho očích planul zlověstný oheň. ‚Snad tě ochrání na cestě do podsvětí,‘ pokračoval ve svém projevu, ‚tvůj syn tě tam už čeká.‘ Císař se nemínil vzdát, pevně uchopil svůj meč a chystal se Knivu setnout přes hrdlo. Ten však včas uskočil, obešel císaře, načež mu vrazil nůž do zad. Císař vykřikl. Netrvalo dlouho a křečovitě se svalil na zem. ‚Teď,‘ dodal Kniva se škodolibým úsměvem, ‚teď jsem tu pánem já.‘“ – Jak Vladovoja předčil Knivu, Zlaté srdce, Přemysl Lúa Černý

Podpořte svým zájmem vydání knihy Zlaté srdce! Více informací o knize a jak zájem projevit najdete zde: https://www.vindove.cz/zlate-srdce/ Pokud projevíte nezávazný zájem pomocí formuláře uvedeného na stránkách, dostanete možnost získat autorské věnování v případě, že si později knihu přes tyto webové stránky objednáte.


Autor obrázku neznámý