„Návraty k minulosti předestíraly stále více scestné cíle. Zůstaly by na stránkách knih jen jako omyly, jakých se historiografie dopouštěla a dopouští, kdyby se ideje, které přineslo 19. století, nestaly ve 20. století návodem k reálným činům. Neplatí to jen pro ideje nacionalismu v císařském Německu. Ve stopách realizace idejí 19. století leží miliony mrtvých.“ – Stopy zapomenutého lidu: Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, Libuše Hrabová