Když už svět oplýval životem, řeky se jen blyštěly čistou vodou a ptáčkové zpívali své svatební písně, rozhodli se do Přírody vstoupit poslední z duší, které měly za úkol ochraňovat Matku Zemi a učit se moudrosti, kterou naneštěstí neoplývaly tolik jako zvířata, rostliny, keře, stromy a kameny. Pravdy Vid se domluvil se stromy, které souhlasily, že skrze ně mohou povstat nové krásné bytosti. Vodní stromy jako Olše a Vrby, kouzelné keře jako Bez a slunečním světlem prozářené stromy a keře v čele s Hlohem daly vzniknout národům těchto nových bytostí, které se začaly nazývat víly. Byly skutečně velmi půvabné a krásné, vypadaly podobně jako lidé dnes, jen byly hezčí, chytřejší, lehčí, ale i divočejší. Víly jsou v přímém spojení se stromy a jako zvířátka i ony obývají různé říše. Víly v zemní říši, které žijí na Zemi, se nazývají lesní, stromové nebo horské víly, vše závisí na jejich národu. Staví si dřevěné domečky na Zemi nebo v korunách vysokých stromů, živí se zvěřinou a rostlinkami a jejich úcta k Přírodě nezná hranic. Jak již bylo zmíněno, víly jsou velmi lehké a jsou tedy v přímém spojení se silou vzduchu. Skokem dokáží vyletět až nad vrcholek lesa, odkud se bez sebemenšího zranění spustí zpět k Zemi. Ve vzduchu pak žijí větrné víly, které dokáží rozdmýchat Vítr a střílet bleskové šípy. Tyto víly umí ovlivňovat počasí a některé z nich dokonce mají i křídla. Hluboko ve vodách, jezerech a řekách žijí vodní víly, které krásně zpívají a často vylezou do korun stromů. Záměry prvotních víl nejsou obecně špatné, ovšem někdy mohou utancovat člověka k smrti, protože lidé nejsou tak lehcí jako ony a rychle se vyčerpají, což si víly v záchvatu tance neuvědomí.

Další víly pak žijí i v nebeské a zelené podzemní říši, třeba v Zemi Jablek jich přebývá mnoho. Tyto víly jsou nad míru milující, mají velmi silné léčitelské schopnosti a věrnost je pro ně jednou z nejdůležitějších vlastností. Víly jsou velice intuitivní, zákony Přírody se nemusí učit nebo je číst z Hvězd, prostě znají pravidla a pevně je dodržují. Když docházelo k svazkům mezi vílami a lidmi, lidé často předem domluvená pravidla porušili, a tak od nich víla musela odejít. Takovým pravidlem bylo například to, že muž člověk nesměl nahlas prohlásit, že jeho žena je víla. Prvotní víly cítí Přírodu a každou její bytost, vědí, co si mohou dovolit a co už ne, vědí, kde mohou spočinout na mechu pod Lískami v náručí svého milého nebo milované. Mezi vílami jsou totiž nejen ženy, ale i muži a děti.

Některé víly jsou však velmi nezkušené a často upadají do nerovnováhy, v níž škodí lidem, například tím, že je utopí ve vodě. Když je třeba lidé vyruší během posvátného obřadu, mohou jim vydloubnout oči nebo je utancovat. Pokud nějaké takové zlé víle mladík odepře tanec nebo milování, může ho víla smrtelně proklít a začarovat. Do některých těchto víl totiž vstoupila část síly vetřelců, proto je ani jako víly už neoznačujeme, ale říkáme jim jezinky nebo jinak. Opravdové dobré víly jsou hodné a ctí přírodní zákony, ovšem mohou se také naštvat, pokud se například ničí jejich posvátné stromy. V takovém případě je snad lepší se rovnou jít sám utopit. Vetřelci, zmatení umrlci nebo obecně zlí duchové mohou na sebe vzít podobu víly nebo člověka a vynořit se v plné kráse nad vodu. Takový přelud může ukázat své vnady, protože zatímco nahoře je zdánlivá krása, dole pod vodou je jeho druhá polovina z kostí a číhající smrti. Tak vás může nalákat, utopit a sníst. Pro vyhánění a léčitelskou ochranu je nutné rozlišovat mezi těmito přeludy, jezinkami, mezi které patří třeba i polednice a další zloději dětí, a vílami.

Dalšími bytostmi, které předcházejí vznik lidstva, jsou trpaslíci, mezi které patří třeba i lesní skřítci. Někteří trpaslíci jsou hodní a hlídají poklady, jiní jsou podobně jako některé víly nezkušení, zlí a zmatení a používají špatná kouzla k tomu, aby si poklady chamtivě brali pro sebe. Někteří z těchto zlých trpaslíků jsou jako Klíšťata. Dokáží naskákat na člověka a strašit ho ve dne v noci. Jsou schopní dokonce využít i plodivou sílu duše lidské ženy k tomu, aby stvořili své děti. Běžná žena to ve dne jen těžko pozná, bude jí jen bolet hlava a v noci se jí bude o malých trpaslících zdát. Další skřítkové žijí v jeskyních nebo poblíž stromů jako je Bez a rádi lidem pomáhají. Pokud jsou lidé v nouzi, tito trpaslíci jim třeba rádi ukáží léčivé rostliny nebo jim dají i nějaký ten malý poklad, pokud je s nimi zacházeno s úctou.

Trpaslíci se vyznají v pokladech a ve zpracování kovů. Kováři s nimi často pracují, aby se od nich dozvěděli jakým způsobem vyrobit ten nejlepší meč nebo sekeru. Tito trpaslíci vědí, jak očarovat draky a často si vybírají lidského kováře za svého učně podobně, jako víly učí křísníky. Znají tajemství ohnivého řemeslného období v roce, kdy vychází na Obloze Velká Hvězda. Mezi tato tajemství patří i záhady kouzelných rostlin, jakoužto je například Sporýš, zvaný též Železná bylina, které trpaslíci řemeslníci rádi kovářům vyjeví.

Bytostí v různých světech je nespočet a není možné je všechny popsat ve vyprávěném příběhu. Všichni známe šotky, lesní mužíky, kteří chrání lesy a slouží Lovci. Známe různé létající bytosti, kterým jednoduše říkáme „ti starší“ a jež přistávají na střechách domů léčitelů, ale nemluví s nimi, jen je pozorují. Příroda je rozmanitá a nekonečná, ach, co si přát víc?

Zpět na obsah