„Obroda bukových lesů, naší původní vegetace, bohužel likviduje s kulturními zásahy spjaté Tetřevy a Borůvky. Je to tak špatně? Nikoli. Tyto druhy budou pouze vytlačeny do své rodné domoviny a na oplátku tak naši vzácní obyvatelé bukových lesů získají nazpět svůj původní životní prostor. Nakonec bychom mohli říci, že pomalu dochází k obnovení rovnováhy. Nebýt jednoho ale – nyní totiž nastupují státní a soukromí ochránci Přírody. A opět jsme u našich velkých hodin. Jsou skutečně rozbité? Je tu co opravovat? Tuto otázku si bohužel nikdo neklade, alespoň ne ve velkoplošném měřítku. A tak byl Tetřev hlušec v Černém lese, někdejší oblasti listnatého pralesa, prohlášen za přísně chráněný druh. Usilovně se tu mýtí, tu a tam je dokonce kus lesa vypálen, aby vznikly volné plochy pro Borůvčí. To, že přitom strádají naši domácí obyvatelé lesa, například Střevlíci, kteří milují tmu, jde zcela stranou.“ – Tajná síť přírody, Peter Wohlleben


Autor fotografie: Dušan Vainer