„Branná povinnost je vlastně jen jiný výraz pro podrobení. Proč bych měl chránit někoho, koho jsem nikdy neviděl a pravděpodobně nikdy ani neuvidím? To je tak potupné.“

U Vindů na těchto stránkách jsou významy některých slov, dnes chápaných velmi složitě a ideově, až přehnaně jednoduché a často volné. Nutno také podotknout, že se tyto významy od těch dnešních poněkud liší.

Příroda
rod – (lidské) plémě, šířeji „přírodní plémě“
– původně „to, co se urodilo, narodilo“
Svaz kmenů
Kmen – svaz rodů, „nadrod“
Rod – plémě národa (nejdůležitější slovo)
Rodina – menší rod, plémě rodu

Například: „Jsem Lugoš z rodu Orla z kmene Lesňanů.“