V připravované knize Zlaté srdce se budou nacházet vzpomínky na dávné události, které jsou pevně spjaty s minulostí naší krajiny. Jejich popis se může místy zdát být tajemný, ale přesto všechny nakonec začnou dávat smysl, k jehož rozluštění překvapivě pomůže zábava, procházky po lesích i kouzla každodenního života. Pokud vás kniha a její vydání zajímá, více se o ní můžete dozvědět na stránce: https://www.vindove.cz/zlate-srdce/

„Dívala se také za kotlíkem, který pomalu mizel v malém lesklém jezírku. Když už se zdálo, jako by zmizel úplně, tu se najednou z jezírka vynořilo jasné světlo. Všichni muži včetně Desny a Dónovala se samým úlekem postavili. Báli se přijít blíže, ale nakonec přeci jen sebrali odvahu. Ani nedýchali. Stáli blízko sebe, slyšeli každý svůj krok, který odsouval v cestě stojící rostliny. Udiveně se dívali na jasné bílé světlo, které postupně žloutlo, získávalo na síle, až nakonec zazářilo ryzím zlatem. Desnovi se na tváři objevily slzy štěstí. V tu chvíli se ozval tajemný šepot, který doplňoval šumění listí prastarých stromů. ‚Marge rigjáko me,‘ znělo lesem, ‚auro kaloná, Desna, towo senotato. Nesadíjes anamím.‘ Jezírko zadunělo. Světlo. Plamen. Hladina jezírka začala zlatě hořet a svou září zahalila celý obzor.“ – Ozvěny hradištních měst, Zlaté srdce, Přemysl Lúa Černý

Autor obrázku: Ivan Ivanovič Šiškin