Jako další příklad toho, jak mají k sobě Češi a Lužičtí Srbové blízko, může sloužit dnešní (17. 12. 2016) koncert v kostele sv. Michala v Budyšíně, kdy lužickosrbský studentský sbor zazpíval spolu s českými sólisty Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby – celou v češtině. Předem poskytnutý text byl bok po boku česky, (horno)lužickosrbsky a německy, kde němčina pochopitelně s předchozími dvěma jazyky kontrastovala. Koncert proběhl v době, kdy se v Budyšíně konají slavné václavské vánoční trhy pojmenované na počest českého krále Václava IV., a byl moc hezký a dojemný. Lužickým Srbům hodně pomáhá udržovat jejich národní život náboženská víra, která paradoxně spolu s jejich izolací umožnila v jiném kabátě a po určitých změnách zakonzervovat některé prastaré předkřesťanské zvyky. Ale o tom až příště. 😉

brigada