Čtení z XV. knihy Proměn od Publia Ovidia Nasa, kde Ovidius popisuje učení Pythagora, kterému tak složil poctu za jeho pronikavý vhled, jenž se dle Ovidia přibližuje myšlení bohů.