„Zemiu váma ostavuju,
jazyk váš váma poručiuju,
abysta jej vzdy plodila,
v zemiu Němcóv nepustila …

Němci-ť sě najprve krotie,
ale, jakž sě rozplodie,
tehdy o svej hospodě netbajú,
z své země pána sobě hledajú.“

– Kronika tak řečeného Dalimila, počátek 14. století