Žito, rež, darem jest nejvyšším,
když naši předkové neměli co jíst,
když unavení vyšli z velikého proudu,
když se po kolenou plazili v hladomoru.

Tehdy Mocný Vid změnil trávy v obilí,
které vydrží vedra i ty nejhorší chlady,
napřed jsme děkovali s vlhkým zrakem,
na Červený ostrov Žito dodali s dobrým záměrem.

Žito, rež, darem jest nejvyšším,
i cizinci ho od nás ihned přijali,
pojídači Žita si posléze říkat začali,
aby jméno Vindů, Žita a Vida velebili.

Rye <- Ryge <- Ruig [pra cizinecké] <- Ru(ži)(gi) [asi bílá řeč]