„Černý a Váša vycházejí z osobního jména Vid, dosvědčeného jednak starým zápisem z r. 1222 (Černý-Váša 138), jednak řadou jiných místních jmen z něho odvozených, jako Vidice, Vidov, Vidovice. Vedle základního tvaru Vid vyskytovalo se toto jméno i v různých odvozeninách (jako jméno Mlad v tvarech Mládek, Mladoň, Mladota, Mlaz) a složeninách, které byly zase základem jiným jménům místním: tak ze jména Vidoň vznikla jména Vidoň a Vidonice, z Vidoně Vidonín, z Videk Videč, z VidhostVidhošť a Vidhostice atd. Takovou odvozeninou osob. jména Vid bylo asi také jméno Viz, utvořené z něho podobným způsobem jako Búz (Bouzov) z Bud, Blaž (Blažice) z Blah, Čieč (Čiečov, nč. Číčov) z Čák (Čakovice) a p. Vizovice, pův. Vizovici, byl tedy název rodiny, čeledi Vizovy.“ – Vizovice či Vyzovice?, Naše řeč, Ústav pro jazyk český